Ifjúsági sport pszichológiája >

Serdülőkor sportpszichológiája IV. - Baranya István pszichológus
(nemi identitás, heteroszexualitás, másság)

Az újszülöttek a két nem valamelyikébe jön a világra, látható módon  rendelkeznek nemiségük egyértelmű jeleivel, ám természetesen nem tudják magukról, hogy fiúnak, vagy lánynak születtek.  A nemi azonosságtudat -- az éntudattal együtt - csak később, környezeti hatások folytán alakul ki bennük. Ennek meghatározó korszaka  a serdülőkor. Az ember "XX vagy XY" nemi kromoszómával születik- azaz  a nemi státusza genetikailag meghatározott - addig a nemhez tartozó pszichológiai, szociológiai szerepünk hosszú folyamat során alakul ki.  A társas fejlődés két összetevője a szocializáció, amely során a gyermek elsajátítja a társadalmi normákat, illetve ezekhez integrálódik, másrészt a személyiségalakulás, amely során egyénisége alakul ki. Kialakul benne ( az a tudat, hogy melyik nemhez tartozik, azaz a nemi identitása. Ennek kiemelkedő és meghatározó szakasza a serdülőkor.

I. A NEMI  IDENTITÁS KIALAKULÁSA

A gyerek az interakciók segítségével azonosul a biológiai nemével. A szexuális identitás kialakulására vonatkozó kutatások nagy része abból indul ki, hogy az elért identitás heteroszexuális lesz. Kialakul az a bizonyosság benne, hogy melyik nemhez tartozik, azaz a nemi identitása. Erre épül rá az ehhez tartozó pszichológiai szerep. A nemi szerep tehát a kultúra terméke. A társadalom íratlan szabályokkal, elvárásokkal határozza meg, hogyan kell egy kislánynak, kisfiúnak, majd később egy nőnek ill. férfinek viselkednie. Gyermekkorban együtt sportolnak a fiúk és a lányok, Sőt a labdarúgásban egy csapatban is játszanak  Különös figyelmet és törődést jelent ez az edző számára, hiszen az edzést, mérkőzést megelőzi  öltöző, az ott kialakított szokások, rend, miliő. Fiúk, lányok együtt, vagy később külön öltözése szervezést, odafigyelést igényel. Hol a határ, meddig öltözzenek együtt, mikor jelenik meg, vagy mikor szól bele ebbe a folyamatba a nemi identitás ?  Számos kérdés melyre világos, egyértelmű válaszokat kell hogy kapjon az edző. (Ezzel a kérdéssel részletesen foglalkozunk soron következő fejezetünk egyikében  - BI. pszichológus)

II. NEMI KÜLÖNBSÉGEK A NEMI I DENTITÁSKÉPZÉSBEN

A témával foglalkozó jelentősebb pszichológusok, kutatók véleménye megoszlik a két nem identitásképzésével, és az ebből adódó szerep, státusszal kapcsolatban  Ezek között a legjelentősebbek:

 • Erikson: a nők identitásképzési folyamata nem zárulhat le a házasságkötés anyává válás előtt.
 • Marcia: kevés bizonyítékot talált az identitásképzésben mutatkozó általános nemi különbségekre.
 • Jane Kroger: a nők identitásképzésében nagyobb a súlya a szexualitásnak és a családi szerepek dimenziójának, mint a férfiakéban.
 • Meeus és Dekovic arra a következtetésre jutott, hogy a serdülő lányok jobb eredményeket érnek el az identitásképzésben a barátságok területén, mint a fiuk.
 • Sally Archer: azt állapította meg, hogy a lányok jobban teljesítenek a család és a karrier összeegyeztetésében.
 • Arlene Lacombe és Judith Gay: 15-16 éves diákokat kért meg, hogy reagáljanak olyan, identitással kapcsolatos problémákra, amelyekben az oktatásuk minőségét ütköztették az intim kapcsolataiknak tulajdonított értékkel. Az esetek többségében a fiuk és a lányok is olyan válaszokat adtak, amelyek az oktatáshoz kötődő identitást részesítették előnyben és a lányok nagyobb valószínűséggel, kombinálták az oktatatással kapcsolatos identitás megfontolásait az intimitással.

III.  SZEXUÁLIS ORIENTÁCIÓ
Az énfejlődés folyamatában a szexualitás  rendkívül fontos szerepet kap. A szexuális orientáció alatt azt értjük, hogy az illető saját neme vagy az ellenkező nem, esetleg mindkettő iránt érez vonzalmat. A felnőttek nagy többsége heteroszexuális beállítottságú. A szexuális orientációnak jelentősége van a nemi szereppel kapcsolatos identitásban, nem mondhatjuk azonban, hogy meghatározza a nemi identitást.

 

 

 

Befolyásolja:

 • az adott kultúra szexualitásra vonatkozó kategóriái,
 • az adott kultúrának az e kategóriákba illő emberekhez való hozzáállása.

IV.  MÁSSÁG, HETEROSZEXUÁLIS-ÉS NEM HETEROSZEXUÁLIS IDENTITÁSKÉPZÉS

A szexuális identitás kialakulására vonatkozó kutatások nagy része abból indul ki, hogy az elért identitás heteroszexuális lesz. Valljuk be ez a természet rendje, hiszen a férfi és a nő gyümölcsöző együttléte jelenti a gének átörökítését, a megtermékenyítést és az utódok nemzését.

Az emberek néhány százaléka azonban nem heteroszexuális preferenciát mutat, vagyis szexuális partnerként saját nemének tagjait részesíti előnyben. A nagyfokú rejtőzködés, titkolózás  miatt nehéz pontos számot mondani. Amerikai, angol és francia kutatások szerint a férfiak mintegy 4 százaléka tartja magát kizárólag melegnek, közülük minden második él homoszexuális párkapcsolatban. A nőknél ez az arány nagyjából a fele: 2 százalék leszbikus, 1 százalék él leszbikus párkapcsolatban.

1. Heteroszexuális identitásképzés
Iskoláskorban a gyerekek saját magukról alkotott képét nagyban meghatározza az, hogy hogyan reagálnak rájuk azonos nemű társaik. A serdülőknek alig van tapasztalta az ellenkező nemű kortársakkal kötött barátságokban, és egyáltalán nincs tapasztalata társairól, mint szexuális partnerekről. Az érzelmek áthelyezése a szülőkről a kortársakra a családtól való érzelmi elszakadást igényel.

 

2. Nem heteroszexuális identitásképzés
A nem heteroszexuális orientáció genetikai alapú. Annak, hogy mindkét testvér homoszexuális, az egypetéjű ikreknél 2-5-ször nagyobb, mint a kétpetéjűeknél. A leszbikus nők és a meleg férfiak testvérei nagyobb arányban vonzódnak szintén azonos neműekhez. Hormonoknak van nagy szerepe a születés előtti fejlődésben. Az androgének hatása a magzati agyra az esetek többségében a magzat genetikai neméhez illeszkedik, ha azonban nem, kialakulhatnak olyan neurális pályák, amelyek növelik az esélyt az azonos neműekhez való vonzódásra. A szexuális orientációnak vannak tanulási módozatai, például azokban, akiket gyerekkorukban megrontottak, vagy egy azonos nemű csábított el fiatalkorban, szexuális "nyomat" jön létre. ha valakinek az első szexuális érintkezése azonos neművel történt, a szexuális izgalom a saját nemének tagjaihoz fog kapcsolódni. Különbséget tesznek:

 • nem heteroszexuális irányultság,
 • azonos neműekkel gyakorolt szexuális viselkedés,
 • nem heteroszexuális identitás között.

Azoknál a gyerekeknél, akiknek a megjelenése és a modora hasonlít a másik nem ilyen jellemzőihez, zavar keletkezik a nemi identitásban, és ez a zavar növeli az esélyeiket az azonos neműekhez való vonzódásra. Sok nagyon nőies fiú válik meleg vagy biszexuális férfivá.

3. A nem heteroszexuális identitásképzés állomásai
Richard Troiden felállított egy olyan modellt az identitásképzésre, amelynek állomásai az utóbbi évtizedekben sok észak-amerikai meleg férfi tapasztalataihoz illeszkednek.

 1. szint. Szenzitizáció, a különbözőség érzése. Homoszexuális irányultságú férfiaknak az iskoláskorban gyakran olyan társas tapasztalataik voltak, amelyek azt az érzést keltették bennük, hogy mások, mint a többi gyerek.
 2. szint. Felismerés, identitáskrízis.
 3. szint. Az identitás vállalása. Vállalják az eddig csak önmaguknak bevallott homoszexuális vonzódásukat.
 4. szint. Elköteleződés, az identitás integrációja. Lehetséges életformaként fogadják el a homoszexualitást.

Troiden megjegyzi, hogy a homoszexuális identitás melletti elkötelezettség lehet gyengébb vagy erősebb, vagyis a személy mennyire sikeres a társas kapcsolatok megalapozásában, a családja mennyire fogadja el, és hogy mennyire sikeres munkájában vagy karrierjében.

TANÁCSOK A  SERDÜLŐKKEL FOGLALKOZÓ EDZŐKNEK :

 • máig sem tisztázott, mi az oka annak, ha valaki érzelmileg, illetve szexuálisan a saját neméhez vonzódik, ám az általánosan elfogadott nézet szerint a homoszexualitás több tényező együttes fennállása esetén jöhet létre.
  • biológiai és genetika
  • környezeti befolyások
  • kultúra hatása
  • nem tanulási folyamat eredménye
 • a homoszexualitás már gyerekkorban hírt adhat magáról.
  • más szeretne lenni
  • felveszi a másik nem szokásait
  • ellenkező neműekkel barátkozik
 • gyakoribb, hogy a kicsi csupán keresi a helyét a világban, és eközben csak kipróbál bizonyos szerepeket, közöttük olyanokat is, melyek inkább az ellentétes neműekre jellemzőek.

Edzőként így kezeld !

 • Ha felébred benned a gyanú, hogy gyermeked talán a későbbi homoszexualitás első jeleit mutatja, semmiképpen ne mondj vagy tegyél semmit meggondolatlanul.
 • Lehetséges ugyanis, hogy a legjobb szándékod ellenére is több kárt okoznál csemetédnek, mint hasznot, hiszen hirtelen nem tudnád empatikusan kezelni a helyzetet. Feltétlenül fordulj tehát gyermekpszichológushoz, aki szakszerű segítséget nyújthat.