Gyermeksport pszichológiája >

Kisiskoláskor sportpszichológiája V.  - Baranya István pszichológus
(sportegyesületi és  klub  szocializáció

A sportegyesületi szocializáció is a másodlagos szocializáció közé sorolható. (szerk.: a család az elsődleges)  Ez nem alárendelt szerepet jelent, hanem az időbeli egymásutániságra utal. Személyi közvetítője az edző, közege pedig a csapat és a sporttársak. Ennek alapján az egyesületi szocializációt két szempontból tudjuk megközelíteni.

 

 

 

 • a csapat, vagy sporttársak, az egyesület, mint társas közeg oldaláról;
 • az edző  oldaláról, hiszen ebben a folyamatban ö vezető funkciót tölt be.

I. Az egyesület, klub szocializációs hatása:
A csapat maga is úgy fogható föl, mint egy kiscsoport. Így kiscsoport-kritériumai az alábbiak:

 • a tagok közvetlen, személyes kapcsolatban állnak egymással;
 • az egyén úgy határozza meg magát, mint csoporttagot, és a csoport is úgy tekinti őt;
 • a csoporttagok rendelkeznek közös célokkal, vagy legalábbis közös cselekvési indítékokkal;
 • a csoporttagok között kialakul a "mi-tudat", vagyis az összetartozás-érzet, és közös védekező eszközök;
 • kialakulnak közösen elfogadott normák, szokások, értékorientációk, hagyományok;
 • a csoportfolyamatok spontán módon szerveződnek.

1.) A sportklub, vagy csapat szerveződése:
Különbséget kell tenni az ún. több szakosztályos sportegyesület, vagy az ún. egy szakosztályos, de több korosztályból álló egyesület,  és egy kortárscsoportból álló sportközösség között. Természetesen ez sem mindegy, hogy a  sportoló csapatsportágat, vagy egyéni sportágat űz. Minden struktúrában, szerveződésben  lehetséges a sportegyesületi szocializáció, de mi a csapatszocializációval .kívánunk foglalkozni.

 

A nemzetközi és a hazai gyakorlat szerint  kisiskoláskorban kerülnek leigazolásra a csapatokhoz, egyesületekhez a gyerekek.. Ennek számos oka van. Egyrészt  az iskolai tanulás mellett  fontos  egy másik közösségi tevékenység, másrészt ebben az életkorban a legoptimálisabb a sportághoz kötés. Talán a legfontosabb, hogy a labdajátékoknál például  az alaptechnikai elemek, a mozgások tanulásának ez a szenzitív szakasza.
Egy csapat induláskor formális csoport, hivatalosan, a tagok akaratától függetlenül hozzák létre. Ezen a formális csoporton belül megindul az informális csoportképződés. Ez nem hivatalosan, hanem a tagok személyes választása alapján jön létre. (Kisiskoláskorban ez rövid idejű, és alkalomszerű.)

Az csapat szocializáció folyamatában folyik a csapattagok önminősítése, azáltal, hogy magukat összehasonlítják társaikkal. Csapaton belül kialakulhatnak klikkek, referencia-csoportok, ahová a gyerek tartozik, vagy leginkább tartozni szeretne. Az egyes csoporthoz tartozók, és azok vezetői nagy befolyásra tesznek szert sporttársaik felett, s ez megnehezítheti az edző dolgát.

A befolyás eszköze lehet:

 • kimagasló egyéni sporttehetség, képesség, eredményesség
 • anyagi háttér (gazdag, szegény)
 • kapcsolati tőke (nagyobb testvér az egyesület tagja, a szülő híres sportoló volt)
 • agresszió, deviáns magatartás

II. Az együttes élmény:
Az egyesület, csapat társas közeg, ennek szubjektív érzelmi vetülete az együttes élmény. Lényegében az együttes élmény Mérei (gyermekpszichológus) megfogalmazása szerint a szerint a viselkedés társas meghatározója. A csapatban pszichológiai többlet van az egyedüllét állapotához képest. Az együttes élmény tehát más is, és bizonyos területeken több is, mint az egyedül szervezett élmények bármelyike.

 

 

Az együttes élmény hatásai

 • Társas facilitáció (serkentés) abban az esetben is ösztönöz, ha együtt végzünk feladatokat, s akkor is, ha mások (közönség) csak figyelnek.
 • Felgyorsítja a sportági tanulási, fejlődési  folyamatot (a sporttechnika-taktika, koordináció tanulását is). A csapattársak viszonyítási pontként szolgálnak ahhoz, hogy a teljesítményben hol tart és saját teljesítményét milyennek látja.
 • A csapattárs, mint viszonyítási pont hozzásegíti a saját tetteinek tudatosításához (pl, ellenfélhez, játékvezetőhöz, edzőhöz való viszony)
 • Az együttesen átélt élményeknek nagyobb a nevelő hatása. Győzelem, vereség, mind más-és más érzelmi attitűd, mellyel az edző fejlesztheti a sportolói mentalitását.

II. Az edző hatása a sportolói szocializációra

Számos magyarázata van annak, hogy a gyermekek miért sportolnak. Az elsődleges ok az élmény, a szórakozás, ezt követi az új képességek megtanulása, a csapattársakkal való együttlét,  az értékalapú közösség varázslatos hatása, a valahová tartozás, az új barátságok kialakítása, az izgalom, a siker és   az edzettség fenntartása.
Ennek kulcsfigurája az EDZŐ. Az edző, aki az utánpótláskorú gyermekek szemében bálvány, "élet és halál" ura, aki a siker és a jövő záloga.

 

A footballtop21.com szerint: Alapvető tény, hogy motiválni csak az az edző tud, aki az adott témakörben maga is motivált. Ennek legfontosabb pillérei:

 • a megismerő (ismeretszerzés és ismeretek megújítása) képességet,
 • az igényességet,
 • a szervező képességet,
 • az irányító (vezető) képességet,
 • a motiváló képességet,
 • a döntési képességet,
 • az értékelő képességet,
 • a helyes bánásmód képességét,
 • a beleélés (empátia) képességét,
 • a kreativitást, az alkotóképességet,
 • az együttműködési és
 • a kommunikációs képességet.