Családon belüli erőszak (I. rész) >
Családon belüli erőszak (I. rész)

"Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik emberi miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak, szerteágazó gyökerekkel - biológiai, társadalmi, kulturális, gazdasági, érzelmi és politikai."
(WHO World Report on Violence and Health, 2002)

 

Családon belüli erőszak ha valaki a hozzátartozója biztonságát, testi-lelki épségét veszélyezteti vagy károsítja, önrendelkezésében vagy szexuális önrendelkezésében korlátozza, testi erőszakot követ el vagy annak elkövetésével fenyeget, illetve e személy tulajdontárgyait szándékosan tönkreteszi, s ezzel elviselhetetlenné teszi az áldozat számára az együttélést. 

A legnagyobb veszély nem az utcán, parkokban, szórakozóhelyen fenyegeti az embert, hanem saját otthonában. Az országban elkövetett összes emberölés kétharmada családon belüli erőszak következménye. Ennek az évi 100-150 gyilkosságnak a háromnegyed részében a férj öli meg a feleséget, a maradék egynegyed zömmel szülő-, testvér- gyilkosság. Vagyis az áldozatok főleg nők. Minden negyedik családban a férj rendszeresen veri az asszonyt, és többnyire a gyerekeket is. Becslések szerint 110-120 ezer gyerek él az országban, akit szülei (az anya is) rendszeresen vernek, vagy szexuálisan zaklatnak.
A TÁRKI felmérése szerint a 8 osztálynál kevesebbet végzettek 90 százaléka, az egyetemet végzettek 67 százaléka tartja a pofozást szülői jognak. Körülbelül 80 ezer nő él hazánkban, akit gyermekkorában nemcsak vertek, hanem szexuálisan zaklattak.

A felmérések szerint bár a nők zöme úgy gondolja, hogy meg kell büntetni azt a férfit, aki megveri a feleségét, ezt mégis kevésbé ítéli el, mint az ittas vezetést! Sokan nem tartják "igazi erőszaknak" a házasságon belüli erőszakos közösülést. A szociológusnő által megkérdezettek 8 százalékával fordult elő, hogy férje erőszakkal kényszeríttette szexre, ez három és félszer több, mint akik azt állították, hogy megerőszakolták őket. Ma már büntetendő a házasságon belüli nemi erőszak, a megkérdezettek felének azonban nincs erről tudomása, és minden negyedik magyar nő gondolja úgy, hogy az asszonynak mindig a férj rendelkezésére kell állnia.

A családon belüli erőszak fogalma alá tartozó bűncselekmények a felnőttek bántalmazása és a kiskorúak veszélyeztetése. A családon belüli erőszak nem büntetőjogi fogalom, ilyen elnevezésű bűncselekmény nincs a Büntetőtörvénykönyvben

Bántalmazásnak tekinthető bűncselekményekként a Btk. az alábbiakat szabályozza:
1. az élet és testi épség elleni bűncselekmények szerepelnek:
- emberölés (Btk 166.§)
- halált okozó testi sértés (Btk 170.§. bek.)
- könnyű testi sértés vétsége (Btk 170.§. /1/ bek.
- súlyos testi sértés bűntette (Btk 170.§./2/ bek.)
- magzatelhajtás (Btk 169.§.)
- gondozás elmulasztása (Btk l73.§.)
2. a szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények:
- kényszerítés (Btk.§ 174.)
- személyi szabadság megsértése (Btk.§ 175.)
- nemzeti, faji, etnikai stb. csoport tagjai elleni erőszak (Btk 174/B.§.)
- magánlaksértés (Btk.§ 176.) A
- tettleges becsületsértés (Btk l8o.§ )

(folytatása következik.)
Baranya István
pszichológus