Amatőr sportvezető >
Az amatőr sportvezető megváltozott személyisége a rendszerváltás után

A rendszerváltás előtt az amatőr sportvilágot az állam által irányított  tömegesítés és a mozgalmak, akciókampányok  jelentették. Közülük a legismertebb az eredetileg Toldi Miklós, később Kilián György Testnevelés Mozgalom (KTM) névvel beiktatott kampány 1963 és 1970 között. Az Edzett Ifjúságért Tömegsportmozgalmat (EFTÖM) 1976-tól 1988-ig tudjuk követni. A rövidebb lélegzetűek közül meg kell említeni 1964 és 1969 között az Ifjúság a Szocializmusért kampány sportvonatkozásait; az 1970-re kiírt Felszabadulási Sport-jelvényszerző; az 1980. évi Aranyjelvényesek az Olimpiára és az 1984. évi Olimpiai Ötpróba nevű akciókat. Több országos szervezet (KISZ,  MHSZ,  SZOT,  TOT,  KISOSZ)  irányította, szervezte  ezeket a mozgalmakat. A jelvényszerző próbákat, programokat,  az országos sportigazgatási központ tömegszervezeti referensei dolgozták ki.

A sportvezetők személyisége egyértelműen a pártállam arculatát, elvárásait tükrözte. Már akkor is voltak tiszteletbeli egyesületi elnökök (politikusok, gyárigazgatók, TSZ elnökök, pártfunkcionáriusok) és ún. ügyvezetők, vagy titkárok. Az utóbbiak végezték a napi munkát, az előbbiek reprezentáltak.

 

Magyarország történetében - a kilencvenes évek - történelmi mércével mérve is jelentős átalakulásokat hoztak.  Alapjaiban változott meg a társadalmunk politikai, gazdasági, intézményi struktúrája, irányítási és információs rendszere. Az állami- és köztulajdon magánosításával a tulajdonviszonyok is gyökeresen átalakultak.  A sportot sorsdöntő módon érintették a változások. Átértékelődött a sport társadalmi megítélése, szerepe, hiszen  a nagyvállalati, szakszervezeti, üzemi, termelő szövetkezeti, minisztériumi  támogatások megszűntek. Az állam és az önkormányzatok szerepvállalása is változott. Az állam nem támogatta tovább az üzleti szférának minősített "professzionista" sportágakat, de az egyesületek sem voltak felkészülve a gazdasági  társaságként, üzleti alapon működő egyesületi életre. Ilyen mértékű és gyorsaságú társadalmi átalakulás szinte példa nélküli a magyar történelemben.

Az amatőr sportvezető személyiségét is átstrukturálta a menedzser típusú karakter. Miután a kis egyesületek (a nagyok is !)  támogatás nélkül magukra maradtak, csak a túlélés és a fennmaradás volt a cél.
Az amatőr sportvezetők legfőbb személyiségjegyei:

A -  típusú  sportvezető

B - típusú  sportvezető

C - típusú  sportvezető

aktív, versengő

passzív. kevésbé versengő

emóciók elfojtása

versenyt fut az idővel

képes lazítani

bizonytalan, várakozó

agresszív és barátságtalan

nem türelmetlen

negatív érzelmek elnyomása

dühös, ha várakoznia kell

gyakran mosolyog

magatehetetlenség

rendkívüli az önbizalma

óvatos, nyugodt, megfontolt

stressz hatására összeomlik

nem bízik más munkájában

megbízik másokban

konfliktus kerülő

belül állandóan bizonytalan,

rutinra épít

túlalkalmazkodás

kételyek gyötrik

reális célokat tűz ki

probléma esetén szorong

beszédstílusa gyakran durva

lágyan, nyugodtan beszél.

kóros kedvesség

frusztráció esetén gyenge a paraszimpatikus hatás

frusztráció esetén bekapcsol a paraszimp. idegrendszer

saját igények háttérbe szorítása

katekolamin túlsúly

kortikoszteron túlsúly

 

keringési megbetegedés

Immunbetegségek

tumoros megbetegedések

(Baranya István - pszichológus)